Tummers Belastingadvies stelt zich ten doel vanuit een professionele organisatie haar cliënten te bedienen waarbij een persoonlijke begeleiding voorop staat. Mede op basis van onze ervaring weten wij dat u, als cliënt, daar zeer veel prijs op stelt.

Naast uw fiscale aangiften 
Onderdeel van uw fiscale aangelegenheden is de jaarrekening van uw onderneming. Deze wordt binnen onze organisatie op professionele wijze samengesteld. Tevens wordt in voorkomende situaties ondersteuning geboden door gekwalificeerde accountants, bijvoorbeeld wanneer de grootte en complexiteit van uw onderneming dit vereist. Tummers Belastingadvies zal samen met u tot een juiste en afgewogen beslissing komen in de keuze van deze professionals. Uiteraard zal Tummers Belastingadvies u in dit proces blijven begeleiden.

Tummers Belastingadvies realiseert zich dat naast de fiscale planning ook uw financiële planning in toenemende mate een belangrijke rol kan spelen. In dit traject zijn wij in staat u een adequate oplossing te bieden om ook dit doel te verwezenlijken.